Hållbarhet

Hos Luxreaders är ansvaret för en hållbar miljö avgörande

Vi tror att de viktigaste pelarna för att uppnå ansvar är centrerade kring tre huvudområden: Planet, Produkt och Människor. Hos Luxreaders strävar vi efter att driva företaget på ett sätt som är fördelaktigt för både miljön och samhället.

Planet

Hos Luxreaders bryr vi oss om vår planet. Genom våra klimatintiativ ser vi till att vi agerar ansvarsfullt inom den miljö vi är verksamma i.

Produkt

Som företag förblir vi vertikalt integrerade i vår leveranskedja. Vi är stolta över vår produktion och produkt. Vi försöker alltid optimera våra produkter och tjänster.

Människor

Att arbeta på Luxreaders ska vara roligt, spännande och inkluderade. Vi tar ansvar för att se till att alla accepteras och respekteras på Luxreaders.

Grönt team

På Luxreaders har vi ett dedikerat grönt team som består av en grupp medarbetare som aktivt arbetar för att främja hållbarhet inom företaget. Det är en möjlighet att involvera anställda och uppmuntra dem att arbeta effektivt tillsammans, utveckla ledarskaps- och teamkompetenser och göra skillnad i en sak som är viktigt för många anställda. Dessa initiativ varierar från personliga mål som att cykla till jobbet och att undvika kött, till större mål inom företaget om hur vi ska hantera klimatfrågor inom vår egen värdekedja. Teamet gör en årlig översyn över de åtgärder som vidtagits under året - och ännu viktigare planerar och diskuterar de möjligheterna för ytterligare hållbar utveckling inom Luxreaders inför det kommande året.

Initiativ på arbetsplatsen

Under Covid har vårt främsta mål varit att hålla människor säkra och se till att alla områden saneras så att de känner sig bekväma med att komma in på kontoret. Vårt tidigare lunchsystem har varit i form av buffé, vilket har varit ett bra initiativ för att undvika matsvinn och plastförpackningar, men under Covid har vi fått organisera separata luncher för våra medarbetare för att skapa en säkrare miljö. För att hålla jämna steg med allt avfall som genereras på vår räkning, har vi inrättat återvinningsstationer på kontoret för mat, plast och metallburkar.

Att ha växter på kontoret är inte bara bra för våra anställdas välbefinnande och estetiken, de är också bra på att ta upp CO2! När man spenderar många timmar varje dag på kontoret är en liten handling som att ha växter en bra gärning för planeten och människorna. På Luxreaders är våra inomhusväxter mycket uppskattade och omhändertagna och inspirerar våra kollegor att finna fram sina egna gröna fingrar!

Minimera pappersanvändningen

Sedan 2020 har vi försökt minimera pappersanvändningen på Luxreaders-kontoret. De allra flesta dagliga aktiviteter som vi har internt sker helt online. Eftersom vi är ett e-handelsföretag verkade det bara nödvändigt att anamma online-teknik och sikta på att använda mindre papper för att förhindra avskogning!

Ett växtbaserat alternativ

Cellulosaacetat är ett utmärkt material att använda för tillverkning av glasögon, inte bara på grund av sitt glänsande, attraktiva utseende utan också på grund av dess naturliga sammansättning. Cellulosa är en naturlig polymer och ett vanligt växtmaterial som vid reaktion med ättiksyraanhydrid skapar cellulosaacetat. Detta material får oss att tänka om när det gäller plast genom att bearbeta växtmaterial till en form av bioplast som är både biobaserad och biologisk nedbrytbar. När mjukgörande material läggs till i cellulosaacetat förbättras utseendet och strukturen av den och man får ett bättre växtbaserat alternativ i tillverkningen av solglasögon. Hos Luxreaders finns många av våra glasögon tillgängliga i Acetate för att ge våra kunder valet av en mer växtbaserad produkt.

Kortare leveranskedja

Hos Luxreaders har vi en unik affärsmodell som gör att vi kan skära ner på mellanhänder i vår leveranskedja, vilket innebär att vi kan förkorta vår leveranskedja och leverera produkter direkt från produktion till konsument. På så sätt minskar vi även koldioxidbelastningar genom kortare transportdistributionsmetoder. Vi äger inte heller några fysiska butiker och som därmed begränsar våra resurser och processer för att uppnå våra produkter. Vi tror att det är både billigare för konsumenten och bättre för miljön att effektivt leverera produkter med så lite resurser som möjligt och som används optimalt och inte går till spillo.


Vår produktion är baserad i Kina, vilket innebär att våra produkter måste transporteras till vårt centrala lager i Danmark. Vi strävar efter att få våra produkter till Europa med de mest hållbara transportmedlen - och med lägsta möjliga påverkan på miljön. Det betyder att de fraktas med fartyg i stora mängder. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta den mest hållbara transportformen för våra produkter.

Vi vet att vi kan men vi måste göra det ännu bättre...

Vi förstår att det mest effektiva sättet att bli mer hållbar och ansvarsfull är att se till att det finns effektiva och sammanhängande åtgärder i hela värdekedjan - och det betyder från tillverkningen av våra glasögon hela vägen till att de slutligen disponeras av våra kunder. Därför är vår yttersta vision för en ansvarsfull verksamhet att uppnå cirkularitet inom vår affärsmodell. Men vi behöver din hjälp!

Hjälp oss att bli bättre! Engagera konsumenter i hållbarhetsberättelsen

Medan hållbarhet i stort sett är centrerad kring människor, planeten och ekonomin - har cirkularitet en större vikt vid resurscyklen. De två begreppen går dock hand i hand. Genom att förespråka en cirkulär ekonomi och affärsmiljö uppmuntrar vi att vårt avfall hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att det går tillbaka till produktionsfasen och som därmed begränsar utvinning av fler nya resurser. Vi uppmuntrar alla våra konsumenter att återvinna deras Luxreaders produkter när de har nått slutet av deras livscykel så att våra produkter inte blir slöseri när de kan vara användbara.

Intressenters uppförandekod

Då vi är ett företag som arbetar med många intressenter som leverantörer och tillverkare, även i avlägsna delar av världen, ser Luxreaders till att mänskliga rättigheter och hälsan hos de människor vi samarbetar med bevaras. Vår uppförandekod överensstämmer med Europeiska unionens sociala-, miljömässiga- och etiska rättigheter. Alla våra intressenter inom och utanför EU måste följa denna policy.

Internationellt team

Mångfalds- och inkluderingsprogram är ett företags uppdrag, strategier och metoder för att stödja en mångsidig arbetsplats och utnyttja effekterna av mångfald för att uppnå en konkurrenskraftig affärsfördel. Mångfald handlar om närvaron av individuella och gruppskillnader. Å andra sidan handlar inkludering om den miljö där mångfalden blomstrar. Inkluderande arbetsmiljöer gör det möjligt för anställda med olika bakgrund att känna sig välkomna att ta fram sitt bästa, mest autentiska jag till jobbet och skapa en övergripande känsla av tillhörighet. Det är allt vi omfamnar på vår arbetsplats och där vi firar människors olikheter och ser det som en stor fördel för vårt internationella team.

Inkluderande e-handel

Vi har insett att vår plattform har förmågan att nå ett globalt nätverk av samhällen av olika nationaliteter och bakgrunder. Därför har vi en toleransdiskrimineringspolicy inom vår kommunikation och strävar efter att vår tjänst och plattform är respektfull och tillgodoser alla konsumenter på det mest inkluderande sättet.