Vårt online synstest hjälper dig att hitta rätt när du behöver köpa läsglasögon med styrka. För att få ett så korrekt resultat som möjlight bör du sitta 40 cm från skärmen. Observera att detta ofta är närmre än vad du tror.

Den meningen som är minst men som du fortfarande kan läsa relativt tydligt, är mest troligen den nivå av styrka, som du hittar i den högra kolumnen, som du behöver för att få optimal synförmåga. 

Om du är osäker på vilken styrka du ska välja på dina läsglasögon av två olika alternativ, rekommenderar vi att du väljer den minsta.

Setning Styrka Ålder*

Om du kan läsa detta tydligt behöver du inte läsglasögon

0 <35 år*

Om detta är första raden du kan läsa relativt tydligt, välj denna styrka

+1.0 35-45 år*

Om detta är första raden du kan läsa relativt tydligt, välj denna styrka

+1.5 45-50 år*

Om detta är första raden du kan läsa relativt tydligt, välj denna styrka

+2.0 50-55 år*

Om detta är första raden du kan läsa relativt tydligt, välj denna styrka

+2.5 55-60 år*

Om detta är första raden du kan läsa relativt tydligt, välj denna styrka

+3.0 60-65 år*

Om detta är första raden du kan läsa relativt tydligt, välj denna styrka

+3.5 +65 år*

*Ålder: När det gäller allmän åldersrelaterad långsynthet är ovanstående riktlinjer ett mycket verklighetstroget mått.