Hur du tyder ditt glasögonrecept

Du är redo att beställa ditt första par glasögon och äntligen få uppleva en skarp och klar syn igen - men plötsligt inser du att du inte har en aning om vilken styrka du ska beställa..
Oroa dig inte! Vi är här för att hjälpa dig. Här är en enkel guide till det förvirrande synintyget som du fick från din optiker.

Kontaktlinser eller glasögon

Visste du att ditt recept på kontaktlinser och ditt recept på glasögon inte är samma sak? Många människor använder olika styrkor för sina linser jämfört med sina glasögon. Det finns många anledningar till detta, men det vanligaste är att de är konstruerade annorlunda och att linserna bryter ljuset direkt från ögonen - medan glasögonen bryter ljuset ett par centimeter bort. Även om du dagligen använder linser känner många människor behovet av att använda läsglasögon ovanpå linserna för att få en skarpare syn när de läser. Fortsätt läs om du vill ha en tydligare förståelse för ditt glasögonrecept.

 

OD och OS – Höger och Vänster:

För att börja tyda ditt recept rätt är det viktigt att du ser på ett öga i taget. Många människor har olika styrkor i var och en av sina ögon, så du bör alltid tyda dem separat. Det högra ögat är vanligtvis markerat med 'R', 'RE' eller 'OD'. OD och OS är de professionella terminologier som används av optiker och ögonläkare. OD är förkortningen för Oculus Dexter, Oculus betyder öga och Dexter betyder höger. På samma sätt står OS för Oculus Sinister som hänvisar till ditt vänstra öga. Andra termer för vänster öga är 'L' eller 'LE'.

 

SPH – Sfär:


SPH är den vanligaste mätningen på glasögonreceptet. Det mäter helt enkelt linsstyrkan som behövs för att korrigera dina synproblem där 0,0 betyder att ingen sfärisk korrigering behövs. SPH mäts antingen i plus eller minus. Om du har plus (+) betyder det att du är långsynt och att du har svårt att se saker på nära håll. Minuset (-) å andra sidan tyder på att du är närsynt och att du har svårigheter med att se objekt från långt håll. Ju högre siffra, desto mer korregering behöver du - det gäller både plus och minus. För exempel kan en person med -0,25 inte ha några större problem i vardagen, medan människor med -5,00 är beroende av att korrigera synen för att kunna navigera i sin omgivning.

 

CYL – Cylinder:

CYL anger om du har astigmatism eller inte. Astigmatism är ett vanligt tillstånd som hänvisar till en oregelbunden form av hornhinnan. Även om en CYL på -0,25 inte alltid kan korrigeras, kan en CYL på -3,00 sänka din synkvalitet drastiskt. Om CYL fältet är tomt på ditt glasögonrecept betyder det att du inte har någon astigmatism eller att det är för litet för att korrigeras.

 

AX - AXEL:


Axeln gäller också astigmatism. Antalet mäts i grader från 1 till 180 och beskriver positionen där astigmatismen visas.

 

ADD – Tillägg:


ADD mäts alltid i plus(+) och hänvisar till mängden av extra effekt du behöver se på nära håll. När vi åldras minskar närsyntheten och som är anledningen till att de flesta börjar använda läsglasögon. Det börjar vanligtvis omkring 40 års åldern och startar med tillägg som +0,25 eller +0,50. Dessa siffror kommer att öka med tiden, vilket leder till +1,00, +1,50, +2,00 och så vidare. Tillägget brukar stabiliseras runt +2,00/+2,50 för båda ögonen och förblir konstant hädanefter. Detta tillstånd/fenomen kallas ofta för Presbyopia.
Om du inte har haft linser eller glasögon före 40-50 års åldern är det troligt att du inte behöver korrigera annat än tillägget. I sådana fall är din önskade styrka för läsglasögon lika med antalet på ditt tillägg (ADD).
Om du redan behöver korrigering bör tillägget läggas till i din SPH (antaget att du inte har astigmatism). T.ex. en SPH på +1,00 och en ADD på +2,00 betyder att du behöver +3,00 för att kunna läsa obehindrat. För närsynta (-) betyder det att om du har en SPH -2,00 och en ADD +2,00 behöver du ingen styrka för att kunna läsa. I dessa fall kan du bara ta av dig glasögonen när du läser. Människor som behöver styrkor för både avstånd och nära använder ofta progressiva linser eller glasögon, där deras SPH-styrkor är i toppen av linsen och SPH + ADD finns i linsens botten. Många väljer också två par glasögon - ett för distans och ett för nära avstånd (läsglasögon). Tänk på att det alltid är en bra idé att kontakta din optiker eller ögonläkare om din nödvändiga korrigering om du har avancerade behov.


PD – Pupillens avstånd


PD är en förkortning för Pupillary Distance (Pupillens avstånd) och hänvisar till avståndet mellan dina pupiller, mätt i millimeter. PD krävs ofta för att göra skräddarsydda linser med mer avancerade mått - som multifokala linser.

 

PRISM/BASE:


Prism- och Base fälten är ganska ovanliga och är för personer som upplever skelning. Prism anger den korrigering som behövs för att rikta in ögonen medan basen anger vilken riktning prism behöver för att omdirigera ljuset.


Hitta dina läsglasögon